2015
De tijdelijk bestuurder: daadkrachtig op eieren lopen, contribution to Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015 (co-authors D.D. Krop and C.J. Scholten)

Legal comment in Tijdschrift Jurisprudentie Onderneming en Recht (<>) to the decision of the Dutch Supreme Court (Hoge Raad) of 28 November 2014 (JOR 2015/57)

2014
De onbegrensde mogelijkheden van een beperkt recht; vennootschapsrechtelijke aspecten van (uitwinning van) het pandrecht op aandelen op naam, in: Ondernemingsrecht 2014/104

2013
De stand van wraken; over wraking van rechters in het ondernemingsrecht, in: Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2013/7

2012
Uitkeringen aan aandeelhouders bij de Flex BV (co-author mr. dr. P.J. van der Korst) in: Fiscaal tijdschrift Vermogen, February 2012

2011
Oneigenlijk separatisme: de bankgarantie als quasi voorrangsrecht (co-author mr. dr. P.S. Bakker) in: Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2011/6